• +420 602 732 968

Zapomenout na daň z příjmu při prodeji nemovitosti se Vám nemusí vyplatit!

    Prodej nemovitosti představuje příjem a podléhá tedy dani z příjmu. Existuje ale celá řada případů, kdy je prodávající od daně osvobozen. V jakém případě zaplatíte státu daň z příjmu, pokud prodáte svoji nemovitost a v jakém případě budete naopak od daně osvobozeni?

    Je pravdou, že ve většině případů prodávající splňují zákonem stanovené podmínky pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Možná právě proto někteří prodávající ani netuší, že by za určitých podmínek tento příjem měli také zahrnout do svého daňového přiznání a zdanit ho.

    Ještě v jednom případě však nebudete daň z příjmu platit. A to pokud podle § 4 odst. 1, písm. u) Zákona o dani z příjmu do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použijete tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, nebo pokud jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. Přijetí peněz je však potřeba oznámit vašemu finančnímu úřadu do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo. V takovém případě lze uplatnit pouze poměrnou část výdajů odpovídající zdaňované (neosvobozené) části příjmu z prodeje.

Máte i Vy platit daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

Napište mi, zda-li Vám mohu v této oblasti nějak poradit.