• +420 602 732 968

Přiznání daně z nemovitost za rok 2017

    Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2017 je třeba podat do úterý 31. ledna 2017. Poplatníci, kteří v roce 2016 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu (tedy budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) nebo bytovou či nebytovou jednotku, nezapomeňte do konce ledna 2017 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, jsou také povinni podat Daňové přiznání. Pokud Vám ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podáváte dílčí daňové přiznání. Pokud jste všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2016 pozbyli, doručíte na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

    Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je letos 31. května. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2017 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech.

    Od zdaňovacího období roku 2016 se mohou poplatníci přihlásit k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do termínu pro podání přiznání. Více informací naleznete na stránkách Finanční správy.

Pokud máte otázky ohledně daně z nemovitosti

neváhejte mne kontaktovat.